ఫైల్స్ ని తరిమి తరిమి కొట్టండి ఇలా || How To cure piles without operation in Telugu


hemorrhoid treatment

ఫైల్స్ ని తరిమి తరిమి కొట్టండి ఇలా || How To cure piles without operation in Telugu

ఆరోగ్య చిట్కాలు , మదుమేహం నివారణ, తక్కువ టైం లో అదిక బరువును తగ్గించుకోవడం , అందమైన చర్మ సొందర్యం కోసం, మరికొన్ని ఆరోగ్య చిట్కాలు(Health Tips) కోసం చుడండి Village facts.
hemorrhoid treatment

source

7 replies
 1. Guru Narra
  Guru Narra says:

  "రణపాల" మొక్కకి సంబంధించిన సిరప్ ఫైల్స్ కి ఉపయోగం. 96669 31512 (హైదరాబాద్, దిల్ సుఖ్ నగర్)

  Reply
 2. JBalamuralikrishna JBalamuralikrishna
  JBalamuralikrishna JBalamuralikrishna says:

  దంత వైద్యులు వేరేగా ఉంటారు, ఒంటికి వైద్యులు వేరేగా ఉన్నారు. కంటికి వైద్యులు వేరేగా ఉన్నారు. ఎముకలకు వైద్యులు వేరేగా ఉన్నారు. కానీ అన్నింటికి మీరే వైద్యులు.

  Reply
 3. JBalamuralikrishna JBalamuralikrishna
  JBalamuralikrishna JBalamuralikrishna says:

  నిజంగానే నీకు అన్ని తెలిస్తే ,కనిపించే ప్రతి మొక్కకు,చెట్టుకు వైద్యం తెలిస్తే ఆయుర్వేదం తయారు చేసి మందులు ఇవ్వండి, అప్పుడు ని name గిన్నిస్ book లో పెడతారు

  Reply
 4. JBalamuralikrishna JBalamuralikrishna
  JBalamuralikrishna JBalamuralikrishna says:

  అన్ని తెలిసిన వాడు లేదు ,ఏమి తెలియని వాడు లేదు.ఎవరికైనా అన్ని విషయాలు తెలియవు.కొన్ని మాత్రమే తెలుస్తుంది. మీ చానల్లో కనిపించిన ప్రతి చెట్టుకు, మొక్కకు ,ఏదో ఒక కథ అల్లి చెబుతున్నారు ఇది చాలా తప్పు.

  Reply

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.